Counting

 • NCS: Cân đếm nhỏ gọn

  Cân đếm nhỏ gọn và di động, lý tưởng để cho thuê và hàng tồn kho với chức năng tổng dồn các chi tiết.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  NCS3K 3 0,1
  NCS6K 6 0,2
  NCS15K 15 0,5
  NCS30K 30 1
 • NCL: Cân đếm nhỏ gọn

  Cân đếm nhỏ gọn và di động với bàn cân lớn, lý tưởng để cho thuê và lấy hàng tồn kho với chức năng tổng dồn của chi tiết, 8 bộ nhớ PLU.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  NCL3K 3 0,1
  NCL6K 6 0,2
  NCL15K 15 0,5
  NCL30K 30 1

   

 • BCSD: Cân đếm “hai bàn cân”

  Cân đếm có thể kết nối với một bàn cân từ xa thứ hai, đặc biệt phù hợp để lấy hàng tồn kho và đếm các chi tiết nhỏ. Chức năng cân hoặc kiểm tra số lượng chi tiết, chức năng tổng dồn khối lượng và chức năng tổng dồn của các chi tiết, 100 bộ nhớ PLU.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  BCSD6 6 0,1
  BCSD15 15 0,2
  BCSD30 30 0,5

   

 • ASC: Cân đếm nhỏ gọn

  Cân đếm đặc biệt phù hợp để kiểm hàng tồn kho và đếm các chi tiết nhỏ. Chức năng: cân hoặc kiểm tra số lượng chi tiết, tổng dồn khối lượng và tổng dồn của chi tiết, 10 bộ nhớ PLU. Chứng nhận CE-M đã được phê duyệt cho sử dụng thương mại.

  Mã hiệu Tải trọng tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  2R (g)*
  ASC6 6 0,1 1/2
  ASC15 15 0,2 2/5
  ASC30 30 0,5 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.