Mobile weighing app

 • SCALEAPP: Quản lý cân trực tiếp từ điện thoại thông minh

  Giải pháp thông minh và kinh tế nhất để đơn giản hóa các công việc hàng ngày:
  – Đọc khối lượng tịnh, khối lượng tổng và giá trị bì
  – Chạy một đơn giản hoặc giá bì cài đặt sẵn và lưu 3 giá trị bì biết
  – Lưu tất cả khối lượng, tổng và nhìn thấy ngay tổng
  –  Nhập văn bản hoặc mã để xác định khối lượng
  – Chia sẻ trực tuyến dữ liệu được lưu.