Cân kiểm tra

  • DLW: Cân tự động để kiểm tra khối lượng

    Hệ thống cân kiểm tra nhỏ gọn, đáng tin cậy và chính xác. Đặc biệt phù hợp để tích hợp với sản xuất và/hoặc các đường vận chuyển băng để cân kiểm tra, bảo đảm chất lượng và số lượng của các sản phẩm đầu ra. Các chế độ tĩnh hoặc động. Kết cấu bằng thép được sơn bảo vệ hoặc thép không gỉ, IP65. MID R51 – Start & stop – đã được phê duyệt.