SCALEAPP: Quản lý cân trực tiếp từ điện thoại thông minh

Mã: SCALEAPP
Tình trạng: Còn hàng

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Giải pháp thông minh và kinh tế nhất để đơn giản hóa các công việc hàng ngày:
– Đọc khối lượng tịnh, khối lượng tổng và giá trị bì
– Chạy một đơn giản hoặc giá bì cài đặt sẵn và lưu 3 giá trị bì biết
– Lưu tất cả khối lượng, tổng và nhìn thấy ngay tổng
–  Nhập văn bản hoặc mã để xác định khối lượng
– Chia sẻ trực tuyến dữ liệu được lưu.

THEO YÊU CẦU

  • Chia sẻ mạng lưới của dữ liệu cân qua WIFI.
  • Chia sẻ mạng của dữ liệu cân.
  • Truyền tập tin qua USB, SMS, E-MAIL hoặc máy chủ  FTP.
  • Quản lý cân đã được phê duyệt.
  • Giao tiếp với cân thông qua Internet qua kết nối VPN tới mạng công ty và tới cân, kết nối tới mạng qua modul WIFI.

 

YÊU CẦU TỐI THIỂU

  • Hiển thị 3,2” hoặc cao hơn.
  • Phiên bản Android 2.3 hoặc cao hơn (4.0 đề nghị).
  • Kết nối không dây hoặc Bluetooth để kết nối với cân
  • ScaleApp có thể tải từ Playstore tại liên kết dưới đây:

download

 

 

scaleapp_visualizzazione_peso scaleapp_archivio_tare scaleapp_lista_pesate
Xóa hiển thị của cân. Lưu trữ giá trị bì thực hiện, hữu ích để kích hoạt nhanh chóng, các giá trị bì được sử dụng nhiều nhất. Lưu mỗi khối lượng cân với cách nhận dạng có thể lập trình tự do.

 

scaleapp_en

 

Download

  • SCALE_APP_uk.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “SCALEAPP: Quản lý cân trực tiếp từ điện thoại thông minh”

Industrial scales

Laboratory scales

Platforms and modules

Weighbridges