SCALE NETWORK: Mạng lưới cân

Mã: APP1
Tình trạng: Còn hàng

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Scale Network là một mạng lưới của đầu chỉ thị cân 3590E với phần mềm AF03 cho cầu cân, được kết nối tới các thiết bị khác thông qua giao diện SETHNET đặc biệt. Nhờ hệ thống SCALE NETWORK, bất kỳ đầu chỉ thị cân được kết nối nào cũng có thể thực hiện chức năng cân hoặc sửa đổi cơ sở dữ liệu với một cập nhật thời gian thực trên tất cả các đầu chỉ thị cân được kết nối còn lại.

ĐẶC ĐIỂM CỦA HỆ THỐNG SCALE NETWORK

 • Tạo ra hệ thống cầu cân nhiều bộ chỉ thị cân

  Mỗi cầu cân có thể được kết nối với một hoặc nhiều bộ chỉ thị cân, có thể kết nối tới một hoặc nhiều bộ lặp.
  Mạng lưới cũng có thể được kết nối tới hệ thống máy tính của công ty.

 • Cập nhật thời gian thực của dữ liệu trên tất cả các chỉ thị cân được kết nối

  Bằng cách chèn một bản ghi mới vào bất kỳ bộ chỉ thị cân nào, các bộ chỉ thị cân còn lại trong hệ thống sẽ tự động thêm vào cơ sở dữ liệu.

 • Chia sẻ dữ liệu của khối lượng mở

  Mỗi cân sẽ ghi dữ liệu trong khoảng thời gian thực trên tất cả các bộ chỉ thị cân được kết nối.

 • Sao lưu dữ liệu trong trường hợp thất bại

  Nếu một bộ chỉ thị cân của mạng lưới cân rời khỏi hệ thống, khi nó được cố định, tất cả các khối lượng và cơ sở dữ liệu của mạng lưới cân sẽ tự động cập nhật với các bộ chỉ thị cân khác đang hoạt động.

 • Để biết thêm thông tin, xin vui lòng tham khảo tài liệu

 

VÍ DỤ VỀ MỘT MẠNG LƯỚI CÂN ĐƯỢC TẠO THÀNH TỪ HAI CẦU CÂN

 

scheme_en

 

Download

 • DiniTools_4.19.00.zip
 • EGT-AF03_02_15.07_FR_U.pdf
 • E-AF03_05.01_14.07_IT_T.pdf
 • EGT-AF03_02_15.07_IT_U.pdf
 • E-AF03_05_14.09_EN_U.pdf
 • KRCA_TECHNICAL_DRAWING.zip
 • EGT-AF03_02_15.07_DE_U.pdf
 • RCP.zip
 • EGT-AF03_02_15.07_EN_U.pdf
 • Setup_Weitruck_1.08.00.zip
 • PRINTOUT_CONFIGURATION_01.04_11.01_EN.pdf
 • WEITRUCK_01_11.01_EN_U.pdf

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “SCALE NETWORK: Mạng lưới cân”

Industrial scales

Laboratory scales

Platforms and modules