XE ĐẨY ĐẶT CÂN VÀ BÀN CÂN

Mã: CART
Tình trạng: Còn hàng

THÔNG TIN TỔNG QUAN

Các xe đẩy bằng thép được sơn bảo vệ hoặc thép không gỉ, được thiết kế để thực hiện một trạm cân di động, được trang bị một hoặc nhiều bàn cân đơn. Có khả năng cài đặt một máy đánh nhãn, modul truyền thông không dây, máy đọc mã vạch và nhiều thiết bị khác.

TÍNH NĂNG CHÍNH

  • Cấu trúc thép ống được sơn bảo vệ hoặc thép không gỉ.
  • Được trang bị 2 bánh xoay tròn và hai bánh phanh.
  • ABS xử lý để giảm bớt sự di chuyển (không bao gồm phiên bản phòng nổ).
  • Có sẵn 2 phiên bản với mức tải thấp hoặc mức tải cao.
  • Phiên bản phòng nổ cho khu vực nguy hiểm.

 

XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 400x400MM VÀ 400x500MM

Hình minh họa Mã hiệu Mô tả
 ta_ico TA60R2 Xe đẩy cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt cao=645mm. Bằng thép được sơn bảo vệ.
 tai_ico TA60I-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt cao h=670mm.
 ta_ex_ico TA60EXR2 Xe đẩy bằng thép được sơn bảo vệ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIB với bề mặt hỗ trợ cao cho các bàn cân 400×400 mm và 400×500 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 640 mm.
 tai_ex_ico TA60IEX-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt tải cao h=670mm.

 

XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x600MM VÀ 600x600MM

Hình minh họa Mã hiệu Mô tả
 ta_ico TA300R2 Xe đẩy cho các bàn cân 500×600 và 600x600mm. Bề mặt cao h=650mm. Bằng thép được sơn bảo vệ.
 tai_ico TA300I-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao h=680mm.
 ta_ex_ico TA300EXR2 Xe đẩy bằng thép được sơn bảo vệ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIB với bề mặt hỗ trợ cao cho các bàn cân 500×600 mm và 600×600 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 650 mm.
 tai_ex_ico TA300IEX-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt tải cao h=680mm.

 

XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 400x400MM VÀ 400x500MM

Hình minh họa Mã hiệu Mô tả
 tb_ico TB60R2 Xe đẩy cho các bàn cân 400×400 or 400x500mm. Bề mặt cao =240mm. Bằng thép được sơn bảo vệ.
 tbi_ico TB60I-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. bề mặt cao h=235mm.
 tb_ex_ico TB60EXR2 Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt cao h=235mm.
 tbi_ex_ico TB60IEX-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 400×400 hoặc 400x500mm. Bề mặt tải cao =235mm.

 

XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x500MM

Hình minh họa Mã hiệu Mô tả
 tb_ico TB60BR2 Xe đẩy cho bàn cân 500x500mm. Bề mặt cao =240mm. Bằng thép được sơn
 tbi_ico TB60BI-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho bàn cân 500x500mm. Bề mặt cao =260mm
 tb_ex_ico TB60BEXR2 Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 500x500mm. Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt tải cao=240mm.
 tbi_ex_ico TB60BIEX-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho khu vực phòng nổ, được đánh dấu Ex II 2GD IIC với bề mặt hỗ trợ thấp cho các bàn cân 500×500 mm. Chiều cao của bề mặt tải: 260mm.

 

XE ĐẨY VỚI BỀ MẶT CAO CHO BÀN CÂN 500x600MM VÀ 600x600MM

Hình minh họa Mã hiệu Mô tả
 tb_ico TB300R2 Xe đẩy cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao=260mm. Bằng thép được sơn bảo vệ
 tbi_ico TB300I-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt cao =260mm.
 tb_ex_ico TB300EXR2 Xe đẩy được đánh dấu Ex II 2GD IIC cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm Bằng thép được sơn bảo vệ. Bề mặt tải h=260mm.
 tbi_ex_ico TB300IEX-1 Xe đẩy bằng thép không gỉ, Ex II 2GD IIC, cho các bàn cân 500×600 hoặc 600x600mm. Bề mặt tải cao=260mm.

 

 

Download

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Be the first to review “XE ĐẨY ĐẶT CÂN VÀ BÀN CÂN”

Industrial scales

Laboratory scales

Platforms and modules

Weighbridges