Off Center EX

 • SPO: Loadcell đơn

  • Loadcell cho tải trọng lệch tâm, phù hợp để thiết kế các cân đạt chứng nhận CE-M với 1 loadcell đơn, kích thước bàn cân tối đa 300×300 mm.
  • Tải trọng (kg): 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40
  • Cấp chính xác OIML R60. C3
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP67
 • SPG: Loadcell đơn, cấp chính xác C6

  • Load cell cho tải trọng lệch tâm, thích hợp để thiết kế các cân đã đạt chứng nhận CE-M với 1 cảm biến đơn, kích thước bàn cân tối đa là 450×450 mm.
  • Tải trọng (kg): 7, 18, 36
  • Cấp chính xác OIML R60. C6.
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP67..
 • SPG: Loadcell đơn, cấp chính xác C3

  • Load cell cho tải trọng lệch tâm, thích hợp để thiết kế các cân đã đạt chứng nhận CE-M với 1 cảm biến đơn, kích thước bàn cân tối đa là 600×600 mm.
  • Tải trọng (kg): 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200
  • Cấp chính xác OIML R60. C3.
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP67..
 • SPM: Loadcell đơn

  • Loadcell cho tải trọng lệch tâm, phù hợp để thiết kế các cân đạt chứng nhận CE-M với 1 loadcell đơn, kích thước bàn cân tối đa 600×600 mm.
  • Tải trọng (kg): 100, 200, 500
  • Cấp chính xác OIML R60. C3
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP67
 • SPBC: Loadcell đơn

  • Loadcell cho tải trọng lệch tâm, đạt chứng nhận CE-M, thích hợp để tạo ra các cân sử dụng 1 loadcell đơn với kích thước tối đa lên đến 700×700 mm.
  • Tải trọng (kg): 100, 200, 300, 500, 630
  • Cấp chính xác OIML R60. C3.
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP65.
 • SPN: Loadcell đơn

  • Loadcell cho tải trọng lệch tâm, phù hợp để thiết kế các cân đạt chứng nhận CE-M với 1 loadcell đơn, kích thước bàn cân tối đa 800×800 mm
  • Tải trọng (kg): 300, 500, 750
  • Cấp chính xác OIML R60. C3
  • Hợp kim nhôm, cấp bảo vệ IP67
 • SPSW: Loadcell đơn, thép không gỉ

  • Loadcell thép không gỉ cho tải trọng lệch tâm, phù hợp để thiết kế các cân đạt chứng nhận CE-M với 1 loadcell đơn, kích thước bàn cân tối đa 500×400 mm
  • Tải trọng (kg): 7.5, 15, 30, 50, 100, 200
  • Cấp chính xác OIML R60. C3
  • Thép không gỉ 17-4 PH. Cấp bảo vệ IP67
 • SPSX: Loadcell đơn, thép không gỉ

  • Load cell cho tải trọng lệch tâm, thích hợp để thiết kế các cân đã đạt chứng nhận CE-M với 1 cảm biến đơn, kích thước bàn cân tối đa là 600×800 mm.
  • Tải trọng (kg): 100, 300, 500
  • Cấp chính xác OIML R60. C6
  • Thép không gỉ 17-4 PH. Cấp bảo vệ IP67