Crane scales Ex

  • MCWX2GD: Cân móc treo

    Cân móc cẩu công nghiệp sử dụng trong các lĩnh vực được phân loại là nguy hiểm (Khu vực 1 và 21, 2 và 22) theo chế độ bảo vệ Ex II 2GD IIC T4 T197°C X.
    Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không gỉ, cấp bảo vệ IP68. Không gian làm việc nhỏ, cho phép sử dụng tốt nhất của các thiết bị nâng hạ. Dễ lắp vòng kết nối trên và móc xoay dưới.