Mobile weighbridges

  • DTW: Cầu cân đôi

    Cầu cân đôi để cân các xe cải tiến, dễ dàng di chuyển và cài đặt nhờ vào chiều cao và trọng lượng thấp. Được thiết kế và xây dựng bằng các vật liệu chất lượng cao, điều này đại diện cho các giải pháp hiệu quả nhất để tiết kiệm thời gian, không gian và tiền bạc so với các cầu cân thế hệ cũ hiện có trên thị trường. Phiên bản tiêu chuẩn được trang bị với phê duyệt CE-M 3000e cho sử dụng thương mại.