Price-computing / Retail

 • AWM: Cân tính giá bán lẻ / cân nhiều chức năng

  Cân nhiều chức năng, di động với 2 màn hiển thị để sử dụng trong thương mại. Các chức năng: đếm, cân %, cân kiểm tra, kiểm tra chi tiết hoặc kiểm tra % số lượng và chức năng tổng dồn.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  (g)*
  AWM3 3 1 1
  AWM6 6 2 2
  AWM15 15 5 5
  AWM30 30 10 10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASB: Cân tính giá “Bán lẻ”

  Cân tính giá hai dải cân gọn nhẹ, sử dụng trong thương mại. Có thể kết nối với máy in cho chức năng tổng dồn thành tiền. 10 bộ nhớ PLU.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  2R (g)*
  ASB6 3/6 1/2 1/2
  ASB15 6/15 2/5 2/5
  ASB30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASBP: Cân tính giá “Bán lẻ”

  Cân tính giá hai dải cân gọn nhẹ với cột để sử dụng thương mại. Có thể kết nối với máy in cho chức năng tổng dồn thành tiền. 10 bộ nhớ PLU.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  2R (g)*
  ASBP6 3/6 1/2 1/2
  ASBP15 6/15 2/5 2/5
  ASBP30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASG: Cân tính giá “Bán lẻ”

  Cân tính giá hai dải cân gọn nhẹ, sử dụng trong thương mại. Có thể kết nối với máy in cho chức năng tổng dồn thành tiền. 105 bộ nhớ PLU (5 trực tiếp từ bàn phím).

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  2R (g)*
  ASG15 6/15 2/5 2/5
  ASG30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASGP: Cân tính giá “Bán lẻ”

  Cân tính giá hai dải cân với cột để sử dụng trong thương mại. Có thể kết nối với máy in, chức năng tổng dồn thành tiền. 105 bộ nhớ PLU (5 trực tiếp từ bàn phím).

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  2R (g)*
  ASGP15 6/15 2/5 2/5
  ASGP30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASGPP: Cân tính giá “Bán lẻ”

  Cân tính giá hai dải cân được trang bị cột và máy in nhiệt để sử dụng trong thương mại. Chức năng tổng dồn thành tiền. 127 bộ nhớ (28 trực tiếp từ bàn phím).

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  2R (g)*
  ASGPP15 6/15 2/5 2/5
  ASGPP30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.

 • ASGMP: Cân bán lẻ

  Cân bán lẻ với hai dải cân chính xác, cột và máy in nhiệt để sử dụng trong thương mại. Nhờ pin hoạt động dài và quản lý tới 3 người vận hành, cân này đặc biệt chỉ để bán tại các thị trường ngoài trời, do khả năng phục vụ nhiều khách hàng cùng một lúc. Chương trình cung cấp các chức năng tổng dồn nhập khẩu và một bộ nhớ PLU với bàn phím tắt.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  2R (g)*
  ASGMP15 6/15 2/5 2/5
  ASGMP30 15/30 5/10 5/10

   

  (*) Độ phân giải CE-M chỉ đạt được với các tùy chọn tương đối.