Crane scales

 • OCSF: Cân treo

  Cân móc cẩu nhỏ gọn, chính xác, chắc chắn và linh hoạt. Thời gian hoạt động liên tục 70 giờ; được trang bị một vòng nối trên và một móc xoay dưới.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (kg)
  OCSF50 50 0,02
  OCSF150 150 0,05
  OCSF300 300 0,1
 • DHS: Cân móc cẩu

  Cân móc cẩu chính xác và di động, sử dụng được ở mọi nơi. Thời gian hoạt động liên tục 250 giờ, chức năng tự động tắt trong tường hợp không sử dụng trong một khoảng thời gian dài.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  DHS15 15 5
  DHS30 30 10
  DHS60 60 20
  DHS150 150 50
  DHS300 300 100
 • CHS: Cân móc cẩu

  Cân móc cẩu thiết thực, có thể đem đi, sử dụng được ở mọi nơi. Chắc chắn và đáng tin cậy.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa (kg) d
  (g)
  CHS20 20 10