Bench/Floor

 • APM: Cân bàn

  Cân bàn kiểu mới được trang bị một đầu chỉ thị cân có thể gá đính kèm vào bàn cân hoặc cố định lên tường nhờ dây cáp. Hiển thị LCD 50mm cho phép dễ dàng quan sát khối lượng cân trong mọi điều kiện. Dễ vận chuyển nhờ thiết kế tay nắm hai bên. Đạt chứng nhận CE-M cho cân sử dụng thương mại.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  (g)*
  APM30-1 15/30 5/10 5/10
  APM150-1 60/150 20/50 20/50

   

  (*) Độ phân giải CE-M có thể đạt được chỉ với các tùy chọn tương đối. Độ phân giải HR có thể lập trình từ menu cài đặt (không có sẵn cho các phiên bản đã được phê duyệt).

 • No thumb

  M50K100: Cân bàn / Cân sàn

  Cân bàn hoặc cân sàn nhiều chức năng, di động, chắc chắn với tải trọng lớn và cấu hình thấp, lý tưởng để cân đóng gói, thùng đựng rau và tất cả các loại vật thể, cáp mở rộng cho các vị trí tốt nhất của đầu chỉ thị cân.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa
  (kg)
  d
  (g)
  M50K100 100 50

   

 • KS: Cân bàn / Cân sàn

  Cân bàn hoặc cân sàn kích thước nhỏ, nhiều chức năng, chắc chắn, lý tưởng để cân đóng gói, thùng đựng rau và tất cả các loại vật thể, cũng như trên xe đẩy di động, cáp mở rộng cho các vị trí tốt nhất của đầu chỉ thị cân.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  KS30 30 10
  KS60 60 20
  KS150 150 50
 • APN: Cân bàn nhỏ gọn

  Cân bàn với đầu chỉ thị cân đính kèm bàn cân. Đã đạt chứng nhận CE-M cho sử dụng thương mại.

  Mã hiệu Giá trị cân Max
  (kg)
  d
  (g)
  2R (g)*
  APN15 6/15 2/5 2/5
  APN30 15/30 5/10 5/10
 • AFWC VÀ AFWD: Cân bàn / Cân sàn nhiều chức năng

  Cân bàn hoặc cân sàn linh hoạt với cột đính kèm để kiểm soát và sản xuất. Chức năng đếm chi tiết, cân kiểm tra và tổng dồn. Đạt chứng nhận CE-M đã được phê duyệt cho sử dụng thương mại.

  Mã hiệu Giá trị cân tối đa

  (kg)

  d
  (g)
  (g)*
  AFWC30 30 10 10
  AFWC60 60 20 20
  AFWC150 150 50 50
  AFWD60 60 20 20
  AFWD150 150 50 50
  AFWD300 300 100 100

   

  (*) Độ phân giải có thể đạt được chỉ với các tùy chọn tương đối.