Pallet-weighers

  • FPW: Pallet cân

    Cân pallet bề mặt thấp, dễ tháo rời phù hợp với các ứng dụng công nghiệp và thương mại mà cần thiết cân nhanh các sản phẩm trên một pallet. Phiên bản tiêu chuẩn với loadcell đã được phê duyệt.

  • PW: Pallet cân

    Modul cân pallet cấu hình thấp, dễ tháo rời phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại mà nó cần thiết phải cân nhanh các sản phẩm trên xe tải pallet hoặc xe nâng hàng. Phiên bản tiêu chuẩn với loadcell đã được phê duyệt. Có sẵn với phiên bản Ex II 2GD IIB ATEX bằng thép không gỉ.