Iron weighing platforms

  • SW: Bàn cân sắt

    Các bàn cân đòn bẩy với một loadcell duy nhất, phù hợp để cân kim loại, các thanh, các ống và các tấm trong các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Phiên bản tiêu chuẩn với loadcell đã được phê duyệt.