Bars for rigid structure weighing

  • BP: Thanh cân

    Modul cặp thanh cân chắc chắn và linh hoạt, dễ dàng phù hợp trong bất kỳ loại cấu trúc cân nào. Phù hợp để cân các cấu trúc cứng rắn (như phễu, băng tải, thiết bị con lăn, xe bồn, thùng..). Phiên bản tiêu chuẩn với load cell đã được phê duyệt.