Floor Scales

  • WEFL: Cân sàn

    Cân sàn đặc trưng với một đầu chỉ thị cân nhiều chức năng, nhỏ gọn và một bàn cân bằng thép monobloc chắc chắn. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại, đảm bảo độ chính xác cáo và linh hoạt. Có sẵn với phiên bản đã được phê duyệt chứng nhận CE-M theo tiêu chuẩn OIML R-76 / EN 45501.

  • WEFLK: Cân sàn tích hợp máy in

    Cân sàn nhiều chức năng, chính xác và linh hoạt, kết hợp đầu chỉ thị cân với bàn phím số và chức năng, tích hợp máy in, bàn cân bằng thép monobloc, chắc chắn. Đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp và thương mại. Cân sàn cho phép cân và in phiếu cân với tên doanh nghiệp và 2 số theo dõi. Chứng nhận trong sử dụng thương mại đã được phê duyệt như là tiêu chuẩn.