Counting Scales

  • KDC: Các giải pháp mô hình cho hệ thống đếm chi tiết / số lượng

    Giải pháp cân mono hoặc nhiều cân, các hệ thống đếm chi tiết hoặc số lượng (lít, mét, newton…) phù hợp cho việc kiểm tra hàng tồn kho, đếm nhanh và chính xác số lượng các chi tiết.
    Nó có khả năng tạo ra các giải pháp theo yêu cầu của bạn bằng cách lựa chọn đầu chỉ thị cân và bàn cân phù hợp nhất  trong số những loại được liệt kê ở bảng dưới. Hệ thống này cũng có thể được làm phong phú và tăng cường thông qua các tùy chọn có sẵn.